Hệ thống máy giữ xe thông minh là hệ thống kết hợp phần mềm giữ xe nhận dạng biển số tự động thông minh tự động điền biển số tự động. Hệ thống máy giữ xe thông minh gồm có 2 camera chụp biển số và 2 camera chụp khuôn mặt, sử dụng thẻ rfid ghi nhận thời gian ra vào. Máy giữ xe thông minh điều khiển Barrier đóng mở cửa tự động, thiết bị gửi tin nhắn doanh thu qua sms, máy cấp phát thẻ tự động…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.