thiết bị kiểm soát vào ra gồm những thiết bị như TRIPOD tự động, cửa FLAG BARIRER, máy vân tay kiểm soát vào ra dựa vào vân tay, kiểm soát bằng thẻ chíp, đầu đọc thẻ chíp vào ra bằng thẻ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.