Máy giữ xe thông minh ngày nay ngoài việc sử dụng thẻ rfid ghi nhận thời gian ra vào còn kết hợp và liên kết được các phần mềm quản lý khác. Máy giữ xe tích hợp nhận dạng biển số kết hợp máy tính gửi tin nhắn thông kê lượng xe gắn máy theo giờ quy định. Máy giữ xe thông minh còn điều khiển barrier liên kết máy cấp phát thẻ tự động…..