Máy giữ xe giá rẻ được cung cấp lắp đặt bởi TCKPARKING do nhu cầu chi phí thấp cho bãi xe nhỏ gọn.Bộ máy giữ xe giá rẻ bao gồm máy vi tính, camera chụp khuôn mặt biển số xe. Giải pháp máy giữ xe giá rẻ TCKPARKING chi phí đầu tư thấp vẫn được bảo hành và phục vụ chu đáo như Hệ thống máy giữ xe thông minh. Khi trang bị máy giữ xe giá rẻ TCKPARKING khách hàng sẽ tiết kiệm thẻ giấy thống kê và quản lý doanh thu chặt chẻ. Khi sử dụng máy giữ xe giá rẻ tckparking sẽ mang lại an toàn và an tâm so với giữ xe bằng thẻ giấy phổ thông.

Showing all 2 results