Tag Archives: Hệ thống giữ xe công nhân

Hệ thống kiểm soát xe công nhân tự động

Hệ thống kiểm soát xe công nhân khu công nghiệp KIZUNA 2 Hệ thống kiểm soát xe công nhân tự động là giải pháp ưu tiên lắp đặt hiện nay nhằm thay thế giữ xe công nhân truyền thống bằng thiết bị tự động hóa trong khu công nghiệp. Việc lắp đặt hệ thống giữ […]

Hệ thống giữ xe nhân viên tự động

Hệ thống giữ xe tự động cho nhân viên AUTOPARKING Hệ thống giữ xe nhân viên tự động là giải pháp giữ xe tối ưu nhất hiện nay nhân viên hay công nhân không cần quét thẻ xe. Việc lắp đặt hệ thống giữ xe giúp nhân viên ra vào bãi xe tự động và […]

Lắp đặt hệ thống giữ xe công nhân khu công nghiệp

Hệ thống giữ xe tự động cho công nhân Lắp đặt hệ thống giữ xe công nhân tại khu công nghiệp KIZUNA 1 là mô hình tự động đầu tiên tại LONG AN khu công nghiệp FDI đưa giữ xe tự động thay thế giữ xe thủ công bằng vé giấy. Phương án được đưa […]

Hệ thống giữ xe công nhân tự động tại Hà Nội

Hệ thống giữ xe cho công nhân tự động Hệ thống giữ xe công nhân tự động được lắp đặt tại khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội là mô hình đầu tiên trong khu công nghiệp FDI. Thay thế giữ xe công nhân thủ công giữ xe bằng vé giấy. Phương án được đưa […]

0938798647