Tag Archives: Hệ thống quản lý bãi đỗ xe dựa trên công nghệ

Giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe bệnh viện

Giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe bệnh viện: TCKParking

Giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe bệnh viện Giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe bệnh viện phải kiểm soát được doanh thu và đảm bảo lưu thông cho xe cấp cứu ra vào tự động hiện nay một số bệnh viện là chưa có. Các bệnh viện hiện tại chỉ giữ xe đơn […]

Giải pháp quản lý bãi đỗ xe cho bến xe khách

Tình trạng kiểm soát bãi đỗ xe tại bến xe hiện nay Bến xe khách là nơi có lưu lượng phương tiện ra vào rất đông. Do đó, nhu cầu kiểm soát bãi đỗ xe bến xe ngày càng được quan tâm về tính năng và cách thay thế hiện đại để nâng cao hiệu […]

0938798647