Thiết bị máy nhả thẻ giữ xe tự động

Thiết bị máy nhả thẻ giữ xe tự động ( Card Dispenser ) ngày nay dần phổ biến giá thành không quá cao nhưng mang lại sự chuyên nghiệp hoàn toàn tự động là sự lựa chọn hoàn hảo cho bãi giữ xe ô tô thu phí. Nhà nhập khẩu trực tiếp thiết bị cấp phát thẻ tự động ngoài ra kết hợp với hệ thống giữ xe thông minh TCKPARKING mọi việc điều khiển giám sát máy và có đầy đủ quy trình chuẩn hóa chống mất cấp thất thoát thẻ.

Thông số kỹ thuật Card Dispenser:

  1. Tự động Nhập Thiết Bị Đầu Cuối
  2. Tự động nhả thẻ
  3. Tự động nuốt thẻ sau 3s
  4. Mothly Proximtiy/Mifire Đầu Đọc Thẻ
  5. Đầu Đọc Thẻ RFID
  6. Tự động Tấm Số Nhận Dạng Hệ Thống
  7. Chức năng Talkback
  8. Tự động Exit Thiết Bị Đầu Cuối
  9. Mothly Proximity/Mifire Card Reader
  10. Barrier Mở Bằng Phần Mềm
0938798647